Vad är Ekumenik?

Religösa står vid soffor i kyrkaEkumenik är något som inte borde finnas, men som blir mer och mer nödvändigt från varje år som går. Det handlar helt enkelt om en strävan om att ena alla de olika kristna samfund som finns. Tyvärr är det ju så att det inte dröjde länge innan splittringar i tolkningsfrågor uppstod inom kristendomen. Några av de allra tidigaste handlade om Kristus natur; huruvida han var människa eller Gud, vilka hans naturer är och mycket annat. Trots att splittringarna blev tydliga mycket tidigt, så är ekumenik ett relativt nytt fenomen, och anledningarna till detta är flera, varav några är sorgliga. Katolska kyrkan arbetade ju länge efter principen att de hade tolkningsföreträde, och alla andra var kättare, och att säga att andra samfund varit mer toleranta säger, tyvärr, inte så mycket. Idag finns dock en tydlig vilja hos många kristna samfund att öka samförståndet och förståelsen. Den nye påven har ju till exempel visat på en öppenhet och kompromissvilja som skulle fått honom bränd på bål för några hundra år sedan.

Men om många av oss är av åsikten att god ekumenik är nödvändig kristenheten, vad kan man då säga är god ekumenik? För det första måste man naturligtvis kunna enas om en gemensam grund. Att Jesus Kristus är Gud och frälsare, och att det finns endast en Gud är en bra början. Den heliga treenigheten har heller inte de flesta kristna samfund några problem med idag. God kristen ekumenik med ett samfund som hävdar att Jesus blott var människa, inte mer, är svårt, kanske omöjligt.

Vidare krävs ömsesidig respekt, och vilja att försöka förstå de skillnader som finns. Är dessa skillnader verkligen mer än ”kosmetiska”, eller visar de på en grundläggande skillnad i tron? Här kan vi ta Alexandre Dumas De tre musketörerna som exempel. Där säger en av de tre musketörerna, jag har glömt vem, att skillnaden mellan hugenotter (protestanter) och katoliker ju bara är att de förra sjunger samma sånger som de senare, men på franska i stället för latin. Kanske lite förenklat, men nog ligger det en del i det. I sådana insikter ligger grunden till god ekumenik, och undviker man att försöka värva folk till ”sitt” samfund och koncentrerar sig på samarbete så öppnar sig oändliga möjligheter.