Om enhetens vänner

Enhetens vänner

Enhetens vänner

Varmt välkomna  hit till oss hos Enhetens vänner. Vi är en mindre grupp människor som idag arbetar med att synliggöra alla de olika problem och slitningar som finns mellan världens olika religioner och hur vi kan arbeta tillsammans för att på något sätt kunna överbrygga de problemen, samtidigt som vi lär oss någonting av varandra och kan respektera att vi alla är olika och tänker och känner på olika sätt inför olika saker.

Att vara religiös behöver inte betyda att man är inskränkt i sin egen religion och därmed måste slaviskt följa de premisserna för att leva som en sann troende. Det finns så mycket mer, i varje religion, som är knutet till värdet av varje enskild människa och det vill vi här på Enhetens Vänner lyfta fram. Det handlar om att ge människor, oavsett religiös tro, en möjlighet att tillsammans förstå världen, öppna upp för diskussion och gemensamt fira olika högtider på lämpliga sätt som passar alla. Detta för en ökad förståelse och en ökad respekt religionerna emellan.

Det har kanske aldrig varit viktigare än nu att fokusera på det, just samhörigheten mellan världens troende människor, när vi dels blandas genom flyktingströmmar och dels genom globaliseringen (och många andra sätt). Tidigare i historien har vi varit relativt ensamma om våra religioner och fått utöva dem i vår del av världen, men idag finns det stor möjlighet att för vem som helst läras sig om världens olika religioner, och därmed kanske hitta en tro som passar en bättre.

Den världen vi lever i idag är kulturellt och religiöst blandad, och det är viktigt att vi som troende människor kan hantera dessa krockar. I varje religion finns det nämligen gemensamma nämnare, som vädjar till människans förnuft och kärlek till sin nästa, och det är något vi här vill lägga vårt fokus kring. Det behöver inte handla om specifika uttryckssätt, snarare ska det handla om det vi alla delar, en gemensam tro om den högre heligheten.

Därför finns vi, och vi tycker att vår lilla studiegrupp har en viktig funktion i ett samhälle som mer och mer färgas av rasism och utanförskap, när allt som människor saknar faktiskt är förståelse för olikheter. Vi hoppas bidra till den ökade förståelsen.