En universell religion?  0

Frågan om en universell religion kan verka lite naiv, ungefär som Bart Simpsons ”jul är den tid när alla religioner gemensamt tillber Jesus Kristus”. Men är det verkligen så att tanken på en universell religion måste vara naiv och dödfödd? Mohandas Gandhi, djupt troende hindu, ansåg sig även vara kristen, jude och muslim. Han ansåg att alla religioner var sökande efter vägen till den enda sanna guden. Där var han nog något på spåren. Finns det något som kännetecknar alla religioner, och som på något sätt kan ses som en gemensam grund?

Att svara på den frågan är svår. Vad har polyteism, monoteism och olika animistiska religioner egentligen gemensamt? Ställer sig inte monoteism i motsats till tron på andar och besjälad natur, för att inte tala om polyteism? Nej, inte nödvändigtvis, faktiskt. Gandhi var ju hindu, och hinduism kan ju verka polyteistisk. Men Gandhi, och många andra hinduer, hävdar att det finns bara en gud, och att de olika ”undergudarna” bara är aspekter av denne. Här kan det som kristen vara viktigt att se sig i spegeln och ställa sig frågan hur detta, egentligen skiljer sig från doktrinen om den heliga treenigheten. En enda gud men tre… Ja, detta leder till en teologisk diskussion som kan vara svår att följa.

Vad gäller animistiska religioner, så är det helt frankt så att kunskapen om dessa religioner är väldigt liten. Frågan är där om animism kan kopplas ihop med ”gudstroende” religioner eller inte, och om animism ens ska definieras som en religion.

No Comments Yet

Lämna ett svar

Email not published ( * Required )