Bli en del av oss

Vi vet att vi inte är ensamma om att tycka som vi gör och därför vill vi nu uppmana alla er där ute som vill vara med och påverka religionen och det religiösa tänkandet åt rätt håll. Det ska inte behöva handla om att religionen ständigt är synonymt med kravaller, våldshandlingar och hetsiga diskussioner, för det tar syftet från vad religionen kan göra för människor, nämligen att förena på ett sätt under samma tak som känns tryggt och säkert. Man ska älska och respektera sin medmänniska, och då spelar det ingen roll vilken religion man känner sig mest hemma i, det handlar om det mänskliga förnuftet och att respektera det vackra livet som allas vår gud har skapat åt oss.

Så känner du att du hellre vill vara en del av människorna som strävar efter en samsyn mellan religioner och utövandet av dem så är du väldigt välkommen hit till oss hos Enhetens Vänner. För det är det som vi vill vara, en enhet, som tillsammans verkar för ett mångkulturellt och mångfacetterat religiöst samhälle där alla har lika stor rätt att tro som de vill. Skapar man då en dialog med de premisserna och samtidig skapar ett sammanhang där det mest naturliga som finns är att samtala om vår högre existens så skapas också ett klimat av förståelse och respekt. Bli en del av oss, du också, och bidra till att världen blir lite mer förstående och i längden också bättre! Öppenhet och hänsynsfullhet är dygder överallt och vi hoppas att du vill dela dem med oss.