Posts by Author

En fantastisk studiekväll  0

Våra studiekvällar brukar kunna se ganska olika ut, och det är ganska ofta som man kan höra röster som höjs när diskussionen är som hetast. Vi tycker inte att det behöver vara något fel, det visar bara på att man är passionerad för det man tror på och vill lyfta fram sina argument, sin syn på saken, vilket gör att deltagarna på studiekvällen blir än mer upplysta om olika sätt att se på saker, och att man kan vara minst lika passionerad för en annan tro som man är för sin egen.

Det betyder i sin tur att man kan hitta mängder av gemensamma utgångspunkter och en specifik kväll föll sig plötsligt ett lugn över hela lokalen när vi pratade om kvinnor och deras roll i religionen. Efter att samtalet hade gått hett till så började deltagarna verkligen komma ner till kärnan av värdet i respektive åskådning och insåg att kvinnan är det viktigaste med religionen, själva frukten till liv och skaparen av ordning. Diskussionen började mattas av och tystnaden la sig som en varm filt över oss, där vi bara fanns och insåg hur lika vi egentligen är.

Jimmy i soffa

Jimmy satte sig i en soffa och läste bok ett tag.

En fantastisk kväll, och på många sätt själva grunden till varför vi samlas. Att förstå, förenkla och finna respekt för varandra och våra synssätt, då det inte är så olika som man kanske först kan tro. Religion tolkas på så många olika sätt och vis, men när man kommer till grunden av det hela så är det ingen skillnad och människovärdet är det mest centrala.

Sverige näst sämst på integration  0

En undersökning har visat att Sverige är näst sämst på integration av 15 jämförda europeiska länder. Det låter onekligen oroväckande, och visst kan det ge anledning till eftertanke. Undersökningen har sett hur arbetssituationen ser ut för de som invandrat till olika länder, och för Sverige visar det sig att efter tio år så är 23% av männen och 27% av kvinnorna fortfarande arbetslösa. Detta är naturligtvis inte bra siffror, och frågan är då vad det beror på. Varför har de som invandrar till Sverige svårare att få jobb? Ryszard Szulkin som genomfört studien har inga självklara svar. Även efter att man justerat för faktorer som familjesituation och utbildning så kvarstår skillnaderna.

Detta leder onekligen till eftertanke. För den som kan sin historia, så toppade Sverige denna typ av statistik på på 1980-talet. Vad var det som gick snett? Hur kunde vi vara ett land som var så bra på integration, förfalla så? Att förfallet sammanfaller med vissa partiers uppkomst och framgång är givetvis ingen slump. Det är helt enkelt så att många inte vill ha integration, utan föredrar att skrika om för många invandrare och så vidare. Det är helt enkelt detta som lett till problemen; i stället för att lägga pengar på integration, ”för att det kostar för mycket”, så dömer vi folk till arbetslöshet och utanförskap – vilket ju givetvis kostar ännu mer! Man får vad man betalar för, och det är helt uppenbart att vi hellre vill spara nu, och på så sätt få betala dyrt senare, än betala nu, för att spara i det långa loppet.

Påsken firades ekumeniskt i Hallsberg  0

I sann samsynsanda kan vi se att dessa idéer och tankar börjar dyka upp allt mer över vår planet och i vårt land. Det spelar helt enkelt roll för våra religiösa människor att man kan gå utanför sin egen religion och lära sig om och förstå hur andra tänker och hur andra känner inför det som vi sätter vår tilltro till. Det är på många sätt utvecklande för oss alla, att se att vi alla bara är människor med fel och begränsningar som inte behöver betyda att vi är mindre värda för det.

Ett ekumeniskt firande är ett sätt att föra samman olika religiösa åskådningar för att fira något som religionerna har gemensamt. Det betyder alltså att olika inriktningar fortfarande har en gemensam lärogrund i exempelvis bibeln, och att man kan hitta gemensamma anledningar till att fira olika händelser och högtider. Ett väldigt bra sätt att framhålla gemenskapen istället för att inleda ett möte mellan åskådningarna med misstro och skepsis.

Vi uppmuntrar verkligen det som gjordes i Hallsberg i början av året. Det var nämligen så att man gick ihop gemensamt, flera kyrkor, för att fira påsken. Det var svenska kyrkan, Saronkyrkan, Missionskyrkan och Frälsningsarmén som under denna högtid hade många gemensamma gudstjänster. Man släpper alltså lite på alla regler kring traditionerna, då det kanske inte är så viktiga, utan att det snarare är viktigt att fira själva högtidens existens. Att samtala kring den och inte lägga värderingar vid om något synssätt är ”bättre” än det andra på att fira påsk. Mer sådant!