Att övertyga i en galen värld  0

Vi arbetar för enhet, det är ingen hemlighet. Det är någonting som ofta kan vara svårt, speciellt i dagens situation med tanke på hur det ser ut i Sverige och världen. Vi känner med oss att vi har rätt och att vår väg är den enda som verkligen leder framåt, till en bättre värld, en värld av samförstånd och gemenskap. Trots det så har vi inte alltid helt lätt att komma ut med vårt budskap, många är helt enkelt inte mottagliga för vad vi har att säga och kan ibland bli riktigt aggressiva. Vi har därför funderat en del på Jesus utsändningsbudskap i Matteus 10:16: ”Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.”.

obama

Men vad betyder det?

Vad de orden betyder är egentligen inte så konstigt. Det innebär helt enkelt att även om vi vill och ska göra gott och alltid visa oss från vår vänligaste och mest tillmötesgående sida så ska vi inte vara naiva. Det finns människor där ute som är onda eller aggressiva eller helt enkelt har svårt att ta till sig vårt budskap och då hjälper det inte att vara god och from. Då krävs tankearbete, list, helt enkelt för att kunna övertyga och sprida vårt budskap om gemenskap.

På sätt och vis låter det nästa som om vi måste bli som politiker, men en viktig skillnad är att det är tveksamt hur pass många politiker som verkligen har det allmännas bästa för ögonen och inte bara vill vinna röster, kosta vad det kosta är. Våra motiv är goda,d et vet vi och vi gör inte det här för egen vinnings skull, annat än på det vi vi alla tjänar på gemenskap, vänskap och harmoni över trosgränserna.

Vad det innebär i praktiken

Vi ska därför försöka bli bättre på att övertala och presentera våra idéer på ett övertygande sätt. Bland annat har vi införskaffat ” Presentationsteknik: Om konsten att tala, engagera och övertyga”, en bra bok om presentationsteknik. Den har lärt oss mycket om hur vi bäst talar inför grupper för att övertyga, och mycket av det vi lärt oss där går också att tillämpa i personliga möten en och en eller två och två. Vi har varit motståndare till det här med att lära oss retorik och övertalning eftersom vi tycker att våra idéer håller som de är. Men tyvärr är det inte alltid på det viset, som Jesus påpekar i Matteus 10:16.

No Comments Yet

Lämna ett svar

Email not published ( * Required )