Archives for : oktober 2014

Splittring i Sverige  0

Vi på enhetens vänner undviker att ta direkt ställning vad gäller partipolitik. Detta då vi anser att detta skulle splittra alltför mycket. Det senaste valresultatet talar onekligen för att Sverige idag är ett mycket splittrat land, rent politiskt. Skillnaden mellan höger och vänster kanske inte nödvändigtvis är större än tidigare – den är nog, faktiskt, mindre i och med att Socialdemokraterna och Moderaterna båda rört sig mot mitten. Skillnaden var nog definitivt större för 20-30 år sedan. Paradoxalt verkar det ha gjort att de båda blocken knappt kan prata med varandra längre.

Lägg därtill att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, ett parti som inget av de övriga kan tänka sig att samarbeta med, och situationen försvåras ytterligare. Ingetdera block fick egen majoritet, så det borde onekligen leda till blocköverskridande förhandlingar. Så har dock inte skett. Vi skulle definitivt behöva lite ”politisk ekumenik”, bättre samsyn mellan riksdagens olika partier, en vilja att leda Sverige in i en bättre framtid. Men denna vilja verkar tyvärr än så länge saknas.

Vi på Enhetens Vänner är också mycket oroade över den tilltagande islamofobin inom det svenska samhället – något som ju går stick i stäv med våra mål. Valresultatet speglar ju också den mörka sidan av Sverige. Samtidigt så väljer Löfven att i sin regeringsförklaring säga att Sverige ska erkänna Palestina som stat, något som retat upp Israel väldigt mycket. Världen och Sverige har helt enkelt inte mycket till enhet just nu, och behovet av god ekumenik, samförstånd mellan olika religioner, är större än någonsin.