Archives for : april 2014

Att vara ateist  0

Det är ett faktum att världen allt mer börjar sekulariseras. Visserligen har det länge varit en trend att religionen allt mer trycks bort från maktpositioner och i ärlighetens namn så tycker vi att det kan vara en ganska bra utveckling, då religionen mer kan få handla om människor liv och hur religionen bäst kan hjälpa människor i deras nuvarande situation, utan att för den delen behöva styra dem via maktmedel. Det ser visserligen inte ut på samma sätt i alla delar av världen, på många ställen har fortfarande religionen en helt avgörande roll för maktutövningen en stat bedriver över sin befolkning, men den är inte lika stor över lag som den har varit om man tittar till historien.

Det börjar dessutom att bli allt mer vanligt att människor världen över kallar sig ateister. Det har de såklart all rätt i världen att göra och det innebär är de inte tror på någon gud eller himmelrike. De menar helt enkelt att det inte finns något gudomligt, vare sig ont eller gott. Livet som vi lever på planeten jorden är det enda, och efter att vi är borta så finns det inget mer för oss att hämta. Det som är så intressant med ateisterna är att ateism i sig kan beskrivas som en religion. Det handlar alltså om att man ställer sig bakom en trosuppfattning, en bestämd övertygelse, precis som alla andra religioner. På så sätt så är det inte fel att säga att ateism är en utbrytarreligion från de andra religionerna där man helt enkelt inte tror på något alls.

Vi välkomnar alla tankesätt och nya inblickar i vårt sällskap här hos enhetens vänner. Ateister är precis lika välkomna som alla andra. Problemet vi har sett är dock att många ateister verkar ha en fientlig inställning till alla religioner och verkar inte vilja prata med oss, vilket vi tycker är synd eftersom att arbetet som vi gör här inte handlar om att sitta och jämföra våra liv, utan snarare om att hitta gemensamma nämnare över religionerna och på så sätt lära känna varandra bättre. Vi är helt övertygade om att också ateister kan få ut något av värde i vår gruppering, bara de vågar att se det själva.