Archives for : september 2013

En universell religion?  0

Frågan om en universell religion kan verka lite naiv, ungefär som Bart Simpsons ”jul är den tid när alla religioner gemensamt tillber Jesus Kristus”. Men är det verkligen så att tanken på en universell religion måste vara naiv och dödfödd? Mohandas Gandhi, djupt troende hindu, ansåg sig även vara kristen, jude och muslim. Han ansåg att alla religioner var sökande efter vägen till den enda sanna guden. Där var han nog något på spåren. Finns det något som kännetecknar alla religioner, och som på något sätt kan ses som en gemensam grund?

Att svara på den frågan är svår. Vad har polyteism, monoteism och olika animistiska religioner egentligen gemensamt? Ställer sig inte monoteism i motsats till tron på andar och besjälad natur, för att inte tala om polyteism? Nej, inte nödvändigtvis, faktiskt. Gandhi var ju hindu, och hinduism kan ju verka polyteistisk. Men Gandhi, och många andra hinduer, hävdar att det finns bara en gud, och att de olika ”undergudarna” bara är aspekter av denne. Här kan det som kristen vara viktigt att se sig i spegeln och ställa sig frågan hur detta, egentligen skiljer sig från doktrinen om den heliga treenigheten. En enda gud men tre… Ja, detta leder till en teologisk diskussion som kan vara svår att följa.

Vad gäller animistiska religioner, så är det helt frankt så att kunskapen om dessa religioner är väldigt liten. Frågan är där om animism kan kopplas ihop med ”gudstroende” religioner eller inte, och om animism ens ska definieras som en religion.

En fantastisk studiekväll  0

Våra studiekvällar brukar kunna se ganska olika ut, och det är ganska ofta som man kan höra röster som höjs när diskussionen är som hetast. Vi tycker inte att det behöver vara något fel, det visar bara på att man är passionerad för det man tror på och vill lyfta fram sina argument, sin syn på saken, vilket gör att deltagarna på studiekvällen blir än mer upplysta om olika sätt att se på saker, och att man kan vara minst lika passionerad för en annan tro som man är för sin egen.

Det betyder i sin tur att man kan hitta mängder av gemensamma utgångspunkter och en specifik kväll föll sig plötsligt ett lugn över hela lokalen när vi pratade om kvinnor och deras roll i religionen. Efter att samtalet hade gått hett till så började deltagarna verkligen komma ner till kärnan av värdet i respektive åskådning och insåg att kvinnan är det viktigaste med religionen, själva frukten till liv och skaparen av ordning. Diskussionen började mattas av och tystnaden la sig som en varm filt över oss, där vi bara fanns och insåg hur lika vi egentligen är.

Jimmy i soffa

Jimmy satte sig i en soffa och läste bok ett tag.

En fantastisk kväll, och på många sätt själva grunden till varför vi samlas. Att förstå, förenkla och finna respekt för varandra och våra synssätt, då det inte är så olika som man kanske först kan tro. Religion tolkas på så många olika sätt och vis, men när man kommer till grunden av det hela så är det ingen skillnad och människovärdet är det mest centrala.