Archives for : augusti 2013

Sverige näst sämst på integration  0

En undersökning har visat att Sverige är näst sämst på integration av 15 jämförda europeiska länder. Det låter onekligen oroväckande, och visst kan det ge anledning till eftertanke. Undersökningen har sett hur arbetssituationen ser ut för de som invandrat till olika länder, och för Sverige visar det sig att efter tio år så är 23% av männen och 27% av kvinnorna fortfarande arbetslösa. Detta är naturligtvis inte bra siffror, och frågan är då vad det beror på. Varför har de som invandrar till Sverige svårare att få jobb? Ryszard Szulkin som genomfört studien har inga självklara svar. Även efter att man justerat för faktorer som familjesituation och utbildning så kvarstår skillnaderna.

Detta leder onekligen till eftertanke. För den som kan sin historia, så toppade Sverige denna typ av statistik på på 1980-talet. Vad var det som gick snett? Hur kunde vi vara ett land som var så bra på integration, förfalla så? Att förfallet sammanfaller med vissa partiers uppkomst och framgång är givetvis ingen slump. Det är helt enkelt så att många inte vill ha integration, utan föredrar att skrika om för många invandrare och så vidare. Det är helt enkelt detta som lett till problemen; i stället för att lägga pengar på integration, ”för att det kostar för mycket”, så dömer vi folk till arbetslöshet och utanförskap – vilket ju givetvis kostar ännu mer! Man får vad man betalar för, och det är helt uppenbart att vi hellre vill spara nu, och på så sätt få betala dyrt senare, än betala nu, för att spara i det långa loppet.